Anywhere Appshare

Anywhere Appshare

Miễn phí
Nó cho phép ông chia sẻ ứng dụng hay màn hình
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
1.1
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
TẢI VỀ Miễn phí  
Anywhere Appshare là một chương trình tự do cho phép anh để chia sẻ ứng dụng hay màn hình. Anywhere Appshare là một thêm-trên đó làm việc dưới Firefoxdescription, Chrome và Safari. The chương trình sẽ cho phép anh để tải lên hồ sơ, thư mục hay ứng dụng, chia sẻ những nội dung của màn hình trên một Web Conference môi trường.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!